Fra Oslo Vest til Marka via «Grønn rute».

Dette er en enkel tur opp til Maridalsvannet som egner seg for alle. Den går gjennom noen av byens grønne lunger før den følger Akerselva helt opp til Maridalsvannet.

Start: Majorstuen

Turens slutt: Frysja/Kjelsås stasjon/Maridalsvannet

Vi begynner ved Majorstua og går på østsiden av Majorstuhuset langs Slemdalsveien til Friggfeltet (Tørteberg) og tar gangveien til høyre bak Chateau Neuff opp mot NRK. Den raskeste veien opp til Marka er å gå til venstre, og så følge Apalveien til høyre til Blindern stasjon som krysses. Derfra opp over jordet mot brua over Ring 3 ved Rikshospitalet, videre over Sognsvannsbekken og gjennom Gaustaskogen og jordene til Sognsvann.

Men vi skal ta ruten østover som er en del av «Grønn rute». Litt om denne:

For over 100 år siden var det planlagt en jernbanelinje fra Grefsen til Bestum og det ble reservert grunn for en trasé fra Grefsen stasjon et stykke parallelt med Gjøvikbanens spor til den svingte over Akerselva litt nedenfor Spikerverket. Herfra videre mot vest bak Ullevål sykehus og i dalsenkningen bak Vestre Aker kirke. Videre over Majorstua stasjonsområde, sør for Vestre gravlund over jordene til Mellom-Skøyen, nedenfor Hoffsdammen med tilslutning til Bestum og Skøyen stasjon. Planen om jernbane ble forlatt, men av en eller annen årsak ble store deler av traséen likevel liggende intakt. Traséen i utkanten av Frognerparken og over sporområdet på Majorstua, bak Marienlyst skole, Vestre Aker kirke og Ullevål sykehus er en ypperlig tur- og sykkelvei og har inngått i alle planer for hovedsykkelveinettet siden 1976. Fordi traséen opprinnelig ble anlagt som et jernbanespor er den rett og slak, og har relativt få krysningspunkter med øvrig gatenett. Tur- og sykkelveien har fått navnet Grønn Rute fordi den i hovedsak vil gå langs og i utkanten av store grøntområder som Frognerparken, Marienlyst, Collettløkka, Voldsløkka, Torshovdalen og Sinsen, samt flere mindre løkker og «100- meterskoger». 

Ved Suhmsgate gå ca 200 m til høyre langs gaten før du fortsetter videre gangveien mellom NRK og Marienlyst skole fram til Blindernveien. Der fører Studentskipsnaden i Oslo for tiden opp et nytt tårnbygg med studentboliger. 

Ta til høyre ca. 50 m, og fortsett så videre inn til venstre på den asfalterte turvei gjennom 100-metersskogen, Vestre-Akerskogen, til du kommer til Sognsveien. Rett over veien følges Ullevålsalléen i et par hundre meter før du tar av gangveien til høyre som går inntil Ullevål Sykehus-tomta og fortsetter ved Ugleveien svakt mot høyre inn på et grønt område videre mot Uelandsgate. Turveien går videre over Voldsløkka til Maridalsveien. 

Litt om Voldsløkka:

«På området er det lekeplass, skate-ramp, idrettshaller, fotballaget Skeids hjemmebane, hall til innebandy, mange fotballbaner både gress, kunstgress og grus, tre volleyballbaner, fire tennisbaner, så vel som et stort gressareal, hvor nesten alt kan praktiseres, og om vinteren to bandy-/isbaner. Mange folk trekkes til Voldsløkka, og alt fra profesjonelle utøvere, bedriftslag, mosjonister til folk som nyter livet, barnefamilier og hundeluftere bruker dette friluftsarealet store deler av døgnet, hele året. De store idrettsplassene gjør at både organiserte og uorganisert idrett kan holde på samtidig». (fra Wikkipedia)

Et par hundre meter videre ned Badebakken møter du turveien fra Oslo sentrum langs Akerselva. Turstien går nå på vestre side av elva opp forbi Nydalen og så på høyre side av demningen lenger opp. I den oppdemte dammen er det tilrettelagt en badeplass. Elva følges så på østsiden. Et stykke opp kan du kanskje se rester etter beverens arbeid med å gnage på trærne! Videre opp til Frysja, der mange nyter solen og badelivet på varme sommerdager. Der er veien kort til både Teknisk Museum og Kjelsås stasjon hvor det går både buss og tog tilbake til byen. 

Alternativ rute: Du kan også fortsette videre nordover og gå over elva brua ovenfor Frysja og så ta veien rett før Maridalsvannet vest over til Maridalsveien hvor det går turveier mot Grinda og Sognsvann med flere alternativer for å returnere mot byen underveis.

Turens lengde: ca 7 km
Vanskelighetsgrad: Barnevennlig, Enkel med barnevogn.