Fra Skar til Mellomkollen om Liggern og Tømte

En tur opp til en av «Maridalsalpenes» fine utsiktstopper.

Start og slutt: Skar i Maridalen (Buss 51)

Fra parkeringsplassen ved Skar leir går veien på østsiden av Skarselva opp til Øyungen. Alternativt kan du gå stien langs gjerdet mot leirbygningen. Den fortsetter langs elvebredden til den støter på veien et stykke før Øyungen. Mange tar turen til Øyungen for å bade, fiske og overnatte i telt. Det er også godkjente bålplasser.

Følg stien på østsiden av vannet til Liggern. Litt om stedet:

Liggeren er en tidligere husmannsplass i Nordmarka i Oslo kommune. Den lå under Nordmarksgodset, og er fortsatt matrikulert som en del av dette (gnr. 67/1). Plassen ligger rett nord for Kalven, som er den nordligste delen av innsjøen Øyungen.

Det antas at Liggeren var blant de tre første bebodde plassene i Nordmarka. Den var opprinnelig seter for Haug. Navnet kommer fra leilendingen Niels Ligger, som i 1664 brukte gården. Det var den gang Johan Garmann som var eier av Nordmarka. Ligger var på 1600-tallet en betegnelse på en slottsfogd eller slottsforvalter; om Niels Ligger har vært dette selv eller om han har overtatt navnet fra sin far er ukjent.

Plassen brukes nå som feriested. Flere av de blåmerka turstiene gjennom marka møtes ved Liggeren. (kilde: lokalhistoriewiki.no)

Derfra går stien videre til Tømte, først på restene av en gammel vei, senere på sti. Like ved den gamle markaplassen Tømte som i mange år var et yndet utfartssted i helgene med servering helt fram til 1980, er det oppført en ny bygning der en flott vannpumpe nå byr på det eneste traktementet.

Etter noen meter på vei, går stien av til høyre mot Vaggestein og Mellomkollen. På Mellomkollen tar du en avstikker over myr til utsiktspunktet som tilbyr panoramautsikt over dalen og byen. Nå er du inne i et naturreservat med eventyrskog.  Nedover bærer det delvis på sti og på rester av gammel vei gjennom skogen mot Vaggestein. Når du er kommet ned på høyde med Skar leir, viser et skilt stien inn til høyre som bringer deg til veien på østsiden av Skarselva med kort vei igjen til parkeringsplassen på Skar.

Alternativ rute: Man kan korte ned ruten en kilometer ved å ta stien fra Øyungen direkte til Tømte. Den går av på skrå til høyre opp i lia noen hundre meter nord for demningen.


Turens lende: Ca. 15. km.
Vanskelighetsgrad: Middels