FREDELIGE NATURVERNERE ANGREPET AV ANLEGGSARBEIDERE

To medlemmer av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ble angrepet av anleggsarbeiderne på Dammyrdalsveien på Krokskogen da de forsøkte å stanse anleggsarbeidet onsdag morgen.

Nær 80 år gamle Jan M. Fredriksen måte hive seg baklengs ned i veigrøften for ikke å bli påkjørt av en lastebil som ruste fram mot aksjonistene uten varsel. Også polfarer Liv Arnesen, som har engasjert seg sterkt i denne saken, ble forbikjørt med noen centimeters avstand og med graveskuffen i ansiktshøyde. Arbeiderne prøvde også å sprute ned aksjonistene med vann.

Dette er svært grovt og vil bli politianmeldt. Det er greit at man er uenig i NOAs synspunkt og aksjonsformer, men man går langt over streken når man fysisk angriper fredelige demonstranter, understreker styreleder i NOA, Gjermund Andersen.

Bakgrunnen for konflikten er at NOA krever at arbeidet skal opphøre, i påvente av at Sivilombudsmannen får vurdert en klagesak fra NOA på den formelle behandlingen av veisaken. Klagen fra NOA ble sendt til Sivilombudsmannen 12. januar i år. NOA hevder at veien ikke kan godkjennes uten en vurdering etter markaloven, mens myndighetene har godkjent den etter en forskrift til skogbruksloven; uten vurdering av skader på natur og friluftslivsinteresser.

NOA synes det er utidig av Løvenskiold å intensivere arbeidet med å bygge den omstridte veien så lenge saken er til vurdering hos Sivilombudsmannen. Veien medfører et stort inngrep i naturen og brøyting av veien vinterstid vil ha store konsekvenser for en av Markas viktigste, mest snøsikre og mye brukte skiløyper.

Mer informasjon:

            Liv Arnesen, 9013 7030 (se også hennes facebook-side)

            Jan M. Fredriksen, 9340 1645

           Styreleder i NOA, Gjermund Andersen, 9522 6402 (se også Facebook: Naturvern).