Fri fart i på fjorden – prinsippløst, kunnskapsløst og holdningsløst.

Naturvernforbundet protesterer mot fri fart i store deler av Askers del av Oslofjorden. De foreslåtte fartsgrensene på sjøen gjør livet utrygt for padlere og andre småbåter

 Flertallet i formannskapet har talt: det skal bli fri fart utenfor 150 m beltet betyr i praksis at padlere, småbåtseilere og andre myke sjøtrafikanter blir avskåret fra å bruke friområder langs  Askers vakre kyst. Nå skal fartsfantastene få fritt spillerom, på bekostning av det sunne, miljøvennlig og naturlig friluftsliv. Det strider mot allmenne prinsipper for et friluftsliv for alle, det er miljø- og klimafiendtlig, og det avslører en grunnleggende mangel på holdninger til et sunt friluftsliv. Vedtaket synes således å vitne om svært mangelfulle kunnskaper om hva fri fart kan bety for oss småbåtbrukere på fjorden.

Vedtaket bryter med aksepterte prinsipper om for ferdsel på sjøen, hvor man skal ta hensyn og legge til rette for at ”sjøen er for alle”. Jeg sier ikke at alle motorbåtførere er hensynsløse bøller; snarere det motsatte. De fleste vil sikkert fortsatt tøffe rolig utover fjorden til glede for seg sjøl og andre. Men det vil være en liten gruppe som ønsker stor fart; disse har gjerne store båter og kraftige motorer, er ikke enkle å manøvrere og skaper store bølger. Disse kan nå sette full fra nesten fra bryggekanten, til stor sjenanse for alle andre

Ja, vi alle har også et ansvar for både å bli sette og å unngår kollisjoner. Men førere av motoriserte fritidsbåter skal spesielt ta hensyn til og nødvendig vike for seilbåter og småbåter uten motor.

Når eksempelsvis to/tre store cabincruisere fosser samtidig utover Holmenbukta, har en stakkars i kajakkpadler eller liten seilbåt små muligheter til å komme unna, og vi vil i beste fall risikere å gå rundt i de store bølgene, om vi da ikke blir direkte truffet med de konsekvenser det kan få. Bølgende fra slike båter er det svært vanskelig mestre, og spesielt når bølger fra ulike retninger brytes mot hverandre.

Vedtaket innebærer et ja til at stadig mer motorisert, støyende, og forurensende ferdsel til sjøs, på bekostning av det tradisjonelle friluftslivet. Med dette signaliserer flertallet av askers politikere nå at stort fart er greit, ja nærmest ønskelig. Fjorden kan på sikt bli forvandlet til arena for racebåter. Hensyn til andre på sjøen, til natur og miljø og klima er bokstavelig talt kastet på båten Jeg trodde at Høyre var et verdikonservativ parti. Her er det ikke mye verdier igjen.

Med sjøvett hilsen

Arild Jansen
Styremedlem,
Naturvernforbundet i Asker