Frogner næringspark – nok en gang trues raviner

Utbyggingsplanene for Frogner næringspark har møtt massiv motstand fra en rekke offentlige instanser, men det er likevel fare for at kommunestyret sier ja.

Planene om utbygging av det som kalles Frogner næringspark er en arv fra Sørum kommune. Fylkesmannen la ned innsigelse, og saken gikk helt til departementet, der Høyres Monica Mæland støttet Fylkesmannen. Men saken stoppet likevel ikke. Etter sterk lobbyering fikk Sørum næringsråd overtalt myndighetene til å vurdere en redusert utbygging, men som likefullt innebærer rasering av et større ravineområde. Det er den saken som skal avgjøres nå i Lillestrøm kommunestyre 15.12.2021

Statsforvalteren, NVE og Statens Vegvesen har alle fremmet innsigelse til planene pga store konflikter med naturverdier og fordi området er utenfor prioritert utbyggingsområde. Viken fylkeskommune, Gjerdrum kommune og Oslo kommune fraråder også sterkt å gå for utbygging. Likevel mener omtrent halvparten av Lillestrøms politikere at dette er en god plan …