Fuglelivet i Asker og Bærum 2010

«Fuglelivet i Asker og Bærum 2010» (heretter forkortet «FiAB2010») er en dokumentasjon over Asker og Bærums fugleliv fra 1975, da en noe tilsvarende rapport ble laget, og frem til 1.1.2010. «Fuglelivet i Asker og Bærum 2010» består av 3 volumer hvorav kun volum-1 foreligger i en trykt papirutgave. De øvrige to volumer foreligger kun på elektronisk form på internett.

Boken «Fuglelivet i Asker og Bærum 2010» er skrevet av Terje Bøhler fra Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Asker og Bærum. NiB har gitt støtte til prosjektet.

Mer informasjon om fuglelivet i Asker og Bærum finner man på nettsider til Norsk Ornitologis Forening her.

Selve boken i PDF-format kan man finne på denne her.