Fuglerik byskog er utbyggingstruet

Oslo kommune vil bygge barnehage i Vestre Aker skogen. Den er en viktig grønn lunge og «hundremeterskog» i et ellers svært trafikkbelastet område. Observasjoner viser at det også holder til minst 30 fuglearter i skogen! Se bilder og oversikt.

Vestre Aker-skogen er en skjermet «hundremeterskog» mellom Sognsveien og Blindernveien ved Vestre Aker kirke nord i Oslo. Naturvernforbundet Oslo Nord har lenge prøvd å stoppe kommunens planer om å bygge barnehage på området.

Det var turgåer og fuglekikker Marit Bache som ved en tilfeldighet oppdaget at området hadde mange fugler. Hun begynte derfor med mer systematiske observasjoner. I perioden 5. februar til 19. mai i 2009 registrerte hun 30 fuglearter. Bache har også sendt inn sine observasjoner til Norsk Ornitologisk Forening Oslo Akershus (NOFOA)

Gode forhold for fugleliv
Hun forteller at Vestre Aker skogen har en del gamle trær og litt rufsete undervegetasjon med villniss, og det er veldig bra for fuglelivet. I forbindelse med utbyggingen er det foreslått at omlag 50 trær skal felles. Mange av dem fordi de kommer i konflikt med utbyggingen, andre fordi de er gamle eller har «liten prydverdi».

Det er også observert ekorn i skogen og på kirkegården like ved, er det sett rådyr.

Naturvernforbundet påpeker at barnehagen, som er foreslått plassert i hjertet av skogen, vil være ødeleggende for både biologisk mangfold og friluftslivets interesser. Skogen vil ikke lenger ha de samme ressurser med hensyn til lek, rekreasjon og læring.

Følgende arter ble observert i skogen:
Ringdue, Svarttrost, Gråtrost, Blåmeis, Kjøttmeis, Spettmeis, Sidensvans, Gjerdesmett, Skjære, Kråke, Flaggspett, Dvergspett, Spurvehauk, Hønsehauk, Grønnsisik, Gråsisik, Grønnfink, Pilfink, Stillits, Dompap, Bokfink, Bjørkefink, Måltrost, Rødstrupe, Kjernebiter, Stær, Gransanger, Munk, Grå fluesnapper, Svarthvit fluesnapper.

Les mer om Naturvernforbundet Oslo Nord sitt arbeid med å bevare Oslos grønne lunger.

Dompap

Spurvehauk

Ringdue

Svarttrost

Vestre Aker skogen sett fra nord

Vestre Aker skogen sett fra sør

Vestre Aker skogen om våren

Vestre Aker skogen om sommeren