Fuglesang og vårstemning rundt Dælivannet

Adkomst: Buss til Steinskogen gravlund i Bærum eller parker på parkeringsplass.

Mens det fortsatt er skiføre lenger oppe i Marka har våren kommet til de lavere traktene rundt Oslofjorden. Mange trekkfugler er allerede tilbake på sine hekkeplasser og naturen våkner til liv igjen.

Kryss Gamle Ringeriksvei (Rv 168) og ta til venstre på Dæliveien. Snart begynner turveien ned mot Dælivannet. Edelløvskog dekker åsryggen på venstre side, mens dyrket mark omkranser Dælivannet og strekker seg inn mot Kolsåsstupene. Vi passerer Skotta ( Bærum kommunes kunstnerbolig) og Skotta naturreservat til venstre. Legg merke til de mange fuglekassene i skogen. På kalkrik grunn er artsmangfoldet stort og blåveis blomstrer tidlig i disse traktene. Mange stier slynger seg gjennom skogen her. Vi følger skilting mot Dælivannet og Gjettum stasjon på sti mot høyre. Blandingsskog med forskjellige løv- og bartrær er hekkeområde for mange fuglearter, bl. spetter, troster og spurvefugler. Tidlig på våren har vi den beste utsikten over vannet før takrørskogen og andre sumpplanter danner et tett belte. Gjennom skogen og over store røtter kommer vi til sørenden av vannet og bekken. Her har Christian Skredsvig, én av Fleskummalerne, malt «Gutten med seljefløyten». Bærum kommune har anlagt en rasteplass med benker og det er her vi har best utsikt over vannet. Toppdykker og ender finnes blant de vanlige hekkefuglene, men du kan se fiskeørn og gråhegre også. Følg med parringspill til toppdykkeren på vannet! Blåstien fortsetter sørover og vi kommer snart igjen inn på Dæliveien. Herfra kort vei ned til Gjettum t-bane stasjon forbi Fleskum gård. Alternativt tar vi til høyre på grusveien mot Dalbo gård og følger veien gjennom kulturlandskap til Dalbo låven. Herfra skiltet avstikker til venstre mot Dalbo naturreservat og helleristninger (bl. skipsfigurer fra jernalderen) og mulighet for å fortsette opp mot Kolsåsstupene eller rasteplass ved KIF-hytta (skiltet) med fin utsikt. Ved Dalbo låven svinger veien mot høyre og tar oss tilbake til Skotta og Steinskogen gravlund.

Ta med kikkert og turen blir enda mer opplevelsesrik! Bærum kommune har satt opp mange informasjonsskilt om naturreservatene og kulturminner i området. Vil du vite mer om dyreliv og planter i Dælivannsområdet, kan du få gratis naturkartbrosjyre fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.