Full seier: Bonna reddet!

09.11.2004Etter en usedvanlig aktiv helg med intenst arbeid mot utbygging mot Bonna som kurs- og konferansesenter ser innsatsen ut til å bli kronet med seier. I følge Aftenposten blir det flertall mot utbygging i Byutviklingskommiteen.

Etter tips fra ett av våre medlemmer ble vi for et par år siden klar over planene for utbygging av Bonna i hjertet av Nordmarka til et kurs- og konferansesenter i regi av Løvenskiold. Saken behandles som en dispensasjonssøknad, og er derfor ikke lagt ut til offentlig høring. På toppen av alt var verken Nordmarka eller Bonna nevnt i sakstittelen, men adressen Hakadalsveien 812, som selv for innfødte Nordmarkinger er en ukjent adresse.

Saken som i høyeste grad angår friluftslivet i Marka skulle altså behandles uten «innblanding» fra Markaorganisasjonene. Men den gang ei. Takket være tips fikk NOA utarbeidet en grundig argumentasjon mot utbyggingen, avholdt en spontan underskriftsaksjon ved Sognsvann og meldt oss til en deputasjon (muntlig presentasjon av våre standpunkt) til Byutviklingskomiteen. Aftenposten reagerte spontant på tips, det samme gjorde folk i Arbeiderpartiet og SV.

Dermed var det klart: I tillegg til fagetatene og Fylkesmannen er Markaorganisasjonene mot utbygging, markabrukerne er mot, og pressen la bredsiden til. Så da var det ikke helt overraskende at Aftenposten og NRK allerede før onsdagens avstemning kunne melde at det ikke blir noe kurs- og konferansesenter på Bonna.

Men selv om vi vinner på Bonna er dette bare en forsmak: Så lenge grunneierne tjener mindre og mindre på skogsdrift, men samtidig skal opprettholde et høyt inntektsnivå kan vi forvente mange flere «Bonna-saker» i tiden som kommer. NOA trenger dine tips for at resultatene skal bli like vellykket som på Bonna. Les også:Avisartikler:http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/oslo/article908150.ece
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/oslo/article907331.ece
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article907332.ece
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article907325.eceMed dette oppslaget initierte NOA kamp mot utbyggingen av Bonna gård.http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/oslo/article906044.ece