Gamle Gruvevei i Lillomarka

Kulturminne og skogsløype rasert av hogst. Høsten 2020 oppdaget Naturvernforbundet i Groruddalen hogst og skader på Gamle Gruvevei ved Alunsjøen. I samarbeid med Lillomarkas Venner har vi satt fokus på skadene på kulturminnet Gamle gruvevei og hogsten ved denne gjennom klager til BYM og miljøbyråden og gjennomføring av befaringer med politikere.

Flere politikere har tatt opp saken i bystyret. Aftenposten, Nettavisen, Akers Avis Groruddalen og Østlandssendinga har laget reportasjer om saken, og vi har hatt et facebookinnlegg om saken som har «gått viralt».  BYM og miljøbyråden har beklaget skadene og har lovet nye rutiner på mindre hogster i marka.

Senere er det også oppdaget annen hogst som gjør at vi fortsatt må ha fokus på dette i vårt videre arbeid. Se også saker på facebook-siden fra oktober-november 2020 om hogst i Gjelleråsmarka, langs lysløypa i Lillomarka og fra utsiktspunktet på Romsås.