Gaupesteinsmarka foreslås vernet

Ett av Markas flotteste gammelskogsområder foreslås nå vernet. Dermed ser det ut til at et mangeårig arbeid fra Naturvernforbundet i Ski og mr. Gaupestein personlig, Stein Martinsen, skal bære frukter.

Gaupesteinsmarka har lenge vært den viktigste oppgaven for lokallaget i Ski. Trolsk gammelskog, store myrer, rikt dyreliv og et potensial for mange rødlistede arter. Store deler av Gaupesteins-området er registrert som eventyrskog, og den sentrale delen av eventyrskogsområdet foreslås nå vernet etter naturmangfoldloven – se kart (pdf-format). NOA vil nå avgi høringsuttalelse om forslaget i samarbeid med lokallaget, og søke å sikre de resterende eventyrskogene enten gjennom en utvidelse av verneforslget, eller som separate verneforslag etter Markaloven.

Alle Markas venner har nå en god grunn til å takke mr. Gaupestein personlig, alias Stein Martinsen, for mange års innsats for sikring av denne perlen. Vi må også minnes Terje Sundvoll, som gjennom en årrekke var medsammensvoren og sparring partner i arbeidet, men som ikke selv fikk oppleve denne gledelige utviklingen i saken. Terje døde i en trafikkulykke for et år siden.

Naturvernforbundet har laget en egen turbrosjyre for eventyrskogene i Gaupestinsområdet. La deg inspirere til tur i flott eventyrskog! Se en introduksjon til eventyrskogene, og last ned andre turbrosjyrer her.