Gi en gave til NOA

Støtt vårt arbeid i Oslo og Akershus med en gave. Du kan gi en gave til NOA uavhengig om du er medlem. 

mor og barn i naturFartein Rudjord

Ved å gi en gave til NOA bidrar du til å

  • Følge opp en grønn og bærekraftig politikk i Marka, byen og fjorden
  • Bevare biologisk mangfold og rekreasjonsmuligheter i strandsonen
  • Bevare og reetablere det biologiske mangfoldet i Oslo og Viken
  • Verne gamle og biologisk viktige skogsområder i Marka
  • Verne grønne lunger i byen
  • Ivareta kulturlandskap

Når du gir en gave til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus får du:  

  • Fire utgaver av vårt medlemsblad Grevlingen på mail i ett år
  • Vårt nyhetsbrev på mail med jevnlige oppdateringer
  • Skattefradrag hvis du gir mer enn 500,-
  • Gir du en gave på mer enn 2000,- får du et flott naturmotiv på lerret.