Gjennomslag for Naturvernforbundet på Filipstad?

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Oslo Vest har i over ti år arbeidet for å fremme et alternativ forslag til områderegulering av Filipstad. 

Filipstad er i dag regulert til havne- og trafikkformål, og ny områderegulering har vært diskutert i årevis. I 2013 la Plan- og bygningsetaten (PBE) og Oslo Havn frem et reguleringsforslag for Byrådet til politisk behandling, men forslaget ble dårlig mottatt blant befolkningen og organisasjonene i området, som ikke føler at deres stemme ble hørt.

Sammen med Oslo Byes Vel, Oslo Velforbund, Ruseløkka/ Skillebekk beboerforening og Skarpsno, Gimle og Frogner Vel har NOA og Naturvernforbundet Oslo Vest arbeidet frem et alternativ til omreguleringen som vi kaller Fjordbyparken – en grønn gave til Oslo. Fjordbyparken er tegnet ut av Niels Torp Arkitekter og arkitekt Arne Sødal. Fjordbyparken har langt større arealer satt av til parker og grønne korridorer og gir, i motsetning til forslaget fra byrådet og PBE, mulighet for at E-18 i framtida kan graves ned og gå under lokk langs Frognerstranda. Da vil vi få et  sammenhengende parkområde fra Bygdøy til Tjuvholmen. I tillegg vil parken Tinkern forbindes med fjorden. Kravet fra organisasjonene var å få utredet Fjordbyparken nærmere, slik at dette alternativet kunne bli behandlet på lik linje som PBEs forslag når saken kom til politisk behandling. Foran kommunevalget i 2015 offentliggjorde Grevlingen at alle partier med unntak av Høyre, som da hadde byutviklingsråden, gikk inn for å utrede Fjordbyparken.

Rambøll (Rådgivende ingeniører og prosjektering) har på oppdrag fra Naturvernforbundet i Oslo Vest foretatt en kostnadsberegning av Fjordbyparkens løsning for E-18 og Ring 1. Rambøll har beregnet at denne løsningen (som Naturvernforbundet støtter) vil koste litt over 1 mrd. kr og være bortimot 2 mrd. kr. billigere enn forslaget fra PBE og byrådet. 

Det alternative forslaget fra organisasjonene og velene ble aldri utredet av byrådet, men nå ønsker Høyre, med Rødt, Sp, KrF og Folkeaksjonen nei til mer bompenger i ryggen å sende PBE’s plan for Filipstad i retur til byrådet, «med beskjed om å legge frem en bedre løsning» (Aftenposten 18. mai 2020). Dette burde være lett for de andre opposisjonspartiene (Venstre bog FrP) å slutte seg til, og byrådspartene AP, SV og MDG burde ha interesse av å få fram en grønnere områderegulering og samtidig spare kostnader i milliardklassen.

Dette åpner for en utredning av det alternative forslaget “Fjordbyparken” og denne gangen håper vi byrådet holder løfter!