Godalsparken

Denne parken ble gitt som gave fra Carl Grøndahl på Bakkehaugen gård til Vestre Aker menighet i 1931, og ble overtatt av Oslo kommune i 1942. Den vakre parken som i alle år har hatt en viktig funksjon som leke- og rekreasjonsområde hele året for barn og voksne, med ballspill, lek, tur, aking, ski og skøyter, er regulert til friområde.

Her lå en gang en liten, beskjeden barnepark med plass til 20 barn. Nå sendte Omsorgsbygg Oslo KS planinitiativ for bygging av en barnehage for 90 barn midt i det fantastiske grøntområdet . Forslaget innebar bygg på 450 m2 i to etasjer + inngjerdet uteareal på 3400 m2.  I arealet inngikk en blomstereng med over 60 forskjellige registrerte arter, deriblant den rødlistede Dragehode!  Dragehode er oppført med høyeste vernestatus på Bernkonvensjonens liste over truede arter, og på grunn av den sjeldne utbredelsen i Nord-Europa der Norge har en vesentlig del av totalbestanden, forplikter vi spesielt å ta vare på denne arten (artsansvar).

Til tross for dette hevdet forslagsstiller at «planiniativet antas ikke å være i konflikt med overordnede planer»!  Hva med Grøntplanen, Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, Byøkologisk program, for å nevne noe?

Naturvernforbundet Oslo Nord har i samarbeid med Bakkehaugen Vel arbeidet intens i et halvt års tid for å redde dette området. Et intenst engasjement som førte til at planene ble skrinlagt!