Gratulerer med åpningen av Lørenbanen og ny Løren t-banestasjon!

Naturvernforbundet i Groruddalen vil gratulere Ruter, Oslo Kommune og lokalbefolkningen på Løren med den nye Lørenbanen og med stasjon nr. 101 på t-banenettet. En solid kollektivløsning er på plass samtidig med nye boliger. Slik ble også Groruddalen utbygd i 60 og 70 åra da nye stasjoner åpnet nesten hvert år.

En rask og punktlig t-bane reduserer forurensingen og gjør at Oslo kommune kan nå målene om reduksjon i biltrafikken og en vesentlig bedre byluft.

Derfor håper Naturvernforbundet i Groruddalen på at det settets fortgang i utredning og bygging av t-bane til A-Hus og på tvers i Groruddalen.

En økt pendling gjør det umulig å redusere bilbruk hvis det ikke raskt bygges flere t-bane linjer. Områdene øst for Groruddalen er de områdene i Europa som vokser raskest. Derfor må kollektivinvesteringene komme først der. Det gir mest kollektivtransport og best helse for hver investert krone. Naturvernforbundet i Groruddalen ber derfor Byrådet og Ruter om å fremskynde arbeidet med bygging av t- bane til A-hus slik at arbeidet kan starte i 2017.

I dag har arbeiderne som har lagd Lørenbanen endelig fri. De har gjort en formidabel innsats. De trenger sikker noen feriedager, men det er trist at de ikke kan gå løs på et nytt ferdig utredet prosjekt neste uke. Det hadde miljøet i Groruddalen virkelig trengt!

Naturvernforbundet i Groruddalen håper beboerne på Løren flittig bruker sin t-bane, og slik blir med på å øke kollektivandelen i Groruddalen.

Hilsen Naturvernforbundet i Groruddalen