Grevlingen nr. 2/2019

Naturvernforbundet i Groruddalen fikk tildelt støtte via prosjekttilskudd for Oslo europeisk miljøhovedstad for å lage et utvidet temanummer av Grevlingen i 2019. Temanummeret inneholder historien om hvordan lokallaget startet i 2016, og hvordan vi har arbeidet den første tiden. Vi har produsert det meste av stoffet selv, men har også invitert vår samarbeidspartner Groruddalen Miljøforum til å skrive om byutvikling og fortetting. NOAs Gjermund Andersen har skrevet om planene for utvidelse av Grefsenkleiva. Bjørn Einar Sakseid har skrevet om biologisk mangfold.