«Groruddalen: fra grått til grønt – fra skrot til spire»

16. april 2018 inviterte Naturvernforbundet i Groruddalen sammen med Samarbeidsgruppa for klimaspørsmål i Groruddalen politikere, byutviklere og representanter for miljøorganisasjoner og næringslivet til et busseminar gjennom Groruddalen for å vise fram de bokstavelig talt GRÅ SONENE.

Busseminaret ble fulgt opp med inspirasjonsinnlegg og ideutveksling på Vollebekk fabrikker.  Arrangementet ble gjennomført med støtte fra bydelene Bjerke og Stovner.

Les mer om arrangementet her:

https://groruddalen.no/groruddalen-miljoforum/nyheter/groruddalen-fra-gratt-til-gront/19.24036
https://groruddalen.no/groruddalen-miljoforum/nyheter/na-kan-vi-fa-ting-igang/19.24037

http://naturpress.no/2018/05/03/den-gra-groruddalen-kan-bli-gronn-igjen-sporsmalet-er-nar/

Film busseminar i Groruddalen 16.04.2018:

En spirende dal – presentasjon av strategien under ideseminar på Vollebekk:

pdf-fil – 9 MB

Andre dokumenter:

En spirende dal – strategi for urbant landbruk i Groruddalen

Oppsummering av deltakernes svar på spørsmål i etterkant av seminaret