Historie og natur i Gjerdrums allmenningen

Adkomst: Ta buss 331 til Ekebergsteiet nordvest for Kløfta, nordvest i Gjerdrum.

Følg grusvegen mot Trollsnes. Rett før gårdstunet går det en blåmerket sti opp i skogen mot vest. Følg stien opp til dammen. Gå ut av stien og passer på nordsiden av dammen ved lite, rødt hus. Merket sti fortsetter rett ovenfor huset.

Følg stien videre oppover lia om lag 1 km. Du kommer da inn på skogsvegen. Ta til høyre og følg skogsvegen til enden. Her, ved Kavlebrumyra, følger du sti oppover i retning nordvest. Etter om lag 1 km kommer du til Gruvebakken, med rester etter gruvedrifta i Dalsgruva, og rester etter gamle hustufter. Det ble tatt ut jernmalm i gruva, som så ble transportert til Hakadal jernverk. Dalsgruva, som nå er full av vann, er 120 m djup. Det var gruvedrift i Gjerdrum fra 1600-tallet og fram til 1820. Gruva hadde stort tilsig av vann, og et sinnrikt kraftoverføringssystem, kalt Konsta, overførte energi fra Myrgruvefossen 2,5 km unna. Energien ble brukt til å heise vannet ut av gruvegangen.

Herfra fortsetter du mot vest – på gulmerket sti. Stien går opp på Trollsnesfjellet. Langs stien finner du interessant informasjon om seterdrift og annen aktivitet i skogen, eller fjellet som området ble kalt i gamle dager. Du kan lese om Ole som var setergutt på vangene på slutten av 1800-tallet, om gjørtleren som var ivrig fisker og jeger, og om spelemannen som stadig måtte krysse Romeriksåsen for nye oppdrag. Stien går forbi flere vanger. Vangene er nå husløse.

Følg stien sørover til du møter blåmerket sti, og følg så blåmerket sti tilbake til utgangspunktet Trollsnes.

Turen egner seg best før snøen kommer.