Hjelp oss å redde Oslomarkas siste gammelskoger!

Behersker du GIS og kartverktøy og har tid til en intensiv dugnadsinnsats for gammelskogen?

Markakartet (www.markakartet.no) er NOAs karttjeneste for å vise frem hvordan vi bedre kan ta vare på natur- og opplevelseskvalitetene i Oslomarka.

Skal vi få gjennomslag for våre verneforslag må både naturverdiene og truslene synliggjøres for de som tar beslutningene.

Til dette trenger vi din hjelp!

Vi søker deg som:

  • Behersker QGIS eller liknende kartverktøy
  • Er strukturert og nøyaktig
  • Har tid til en intensiv dugnadsinnsats i perioden oktober-desember.

Nærmere informasjon om oppgaven som skal utføres kan fås ved å kontakte Håkon Eide Gundersen: hakong@naturvernforbundet.no / 45242528