Hogst i Maridalen landskapsvernområde stoppet

NOA er glade for Miljødirektoratets støtte i saken vedrørende hogst i landskapsvernområde Maridalen. Vi håper Fylkesmannen ser nøye på saken og tar sitt eget mål om fleraldrede, varierte skoger på alvor.

17. desember 2018 sendte Naturvernforbundet sendte inn klage på Løvenskjolds hogstplanene. Klagen gikk ut på tillatelsen til å hogge nær en halv kvadratkilometer innenfor Maridalen landskapsvernområde. I klagen ba vi om at den skulle gi «oppsettende virkning på tiltaket», det betyr at hogsten ikke tillates gjennomført før klagen er avgjort, fortalte styreleder Gjermund Andersen i Naturvernforbundet Oslo og Akershus(NOA). Hogsten ble allikevel oppstartet. 

NOA klaget videre på Fylkesmannens dispensasjon fra vernereglene – som tilsier at det skal drives et skogbruk som skaper fleraldrede, varierte skoger; skoger som gir en historisk ramme rundt Maridalens kulturlandskap, sa Andersen. Les mer om saken her. 

Miljødirektoratet ga midlertidig stopp av hogsten med begrunnelsen:

Godkjenningen av hogst i Maridalen gjennom dispensasjon fra verneforskriften er opphevet av direktoratet, og saken sendt tilbake til Fylkesmannen for ny behandling. Dette medfører at Løvenskiold ikke har begge tillatelsene som er nødvendige for å videreføre hogsten. Det eneste som er synd, er at disse avklaringene ikke kom i forkant av hogsten.

NOA følger nøye med på området og vil følge opp videre vedtak i saken.