Høring av tiltaksplan for forurenset grunn ved Løvenskiold skytebaner

NiB ser svært positivt på at det er igangsatt planer for opprydding av forurenset grunn fra Løvenskioldbanen

Bærum Naturvernforbundet i Bærum (NiB) takker for invitasjon til å gi innspill til Tiltaksplanen for forurenset grunn ved Leirduebanen på Løvenskiold skytebane.

NiB ser svært positivt på at det er igangsatt planer for opprydding av forurenset grunn fra Løvenskioldbanen. Tiltaksplanen som er utarbeidet av Asplan Viak er omfattende og ser ut til å behandle Statsforvalterens forespørsel på en grundig måte.

Les hele uttalelsen her.