Høring om båndtvang på Fornebu

                                                                                            Bekkestua       14.09.15

Bærum kommune

post@baerum.kommune.no

Høring om båndtvang på Fornebu

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) mener, i likhet med Bærum kommune, Obos, Fornebulandet Vel og Fornebu Driftsforening, at det vil være svært positivt for brukere av parker og friluftsområder, og ikke minst for fugle- og dyrelivet på Fornebu, om det innføres helårs båndtvang på hele Fornebu. Helårs båndtvang på Fornebu vurderes ikke å medføre en uakseptabel innskrenkning for hunder og hundeeiere.   

Fornebu med naturreservatene i Storøykilen og Koksabukta er det stedet i Norge der det er observert flest fuglearter. Det er et svært viktig hvile- og fõringsområde for migrerende fugl i trekktiden vår og høst, og er også hekkeområde for mange fuglearter. Det er en rådyrstamme i området og sannsynligvis også rev og grevling. Fornebu og naturreservatene er derfor svært verdifulle for bevaringen av Bærums rike naturmangfold.

1 Helårs båndtvang på Storøya og Lilløya. I Storøykilen naturreservat og Koksabukta naturreservat er det allerede helårs båndtvang. NiB har fått forståelse av at dette ikke respekteres av mange hundeeiere, som også lar hunder gå løse i hekke- og yngletiden. Det har negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet, som uroes og stresses i yngelpleie, fõrsøk og hvile. Vinterstid rapporteres det jevnlig at løse hunder jager, angriper og skader rådyr, og noen ganger dreper dem. NiB mener derfor at det er nødvendig med helårs båndtvang i et større område for å unngå at løse hunder kommer inn i naturreservatene og gjør skade på fugler og vilt.

2 Helårs båndtvang på Storøya, Lilløya og Nansenparken. NiB mener at helårs båndtvang i friområdene vil harmonisere med bestemmelsene om helårs båndtvang i naturreservatene Storøykilen og Koksabukta.

3 Helårs båndtvang på hele Fornebu. NiB ønsker, i likhet med Obos, Fornebulandet Vel og Fornebu Driftsforening, helårs båndtvang på Fornebu og tilstøtende områder. Det vil gi en tilstrekkelig buffer for de områdene der fugler og vilt befinner seg, og gjør det enklere å påpeke tilfeller der båndtvangen ikke overholdes. Helårs båndtvang på Fornebu vurderes ikke å medføre en uakseptabel innskrenkning for hunder og hundeeiere. 

Det er hundeluftegård på Storøya og ellers gode muligheter for å la hund løpe fritt andre steder i kommunen.  

Naturvernforbundet i Bærum (NiB)

Bjørg Petra Brekke

Leder

Oppdatert 2015.09.16.