Høring om ny Markalov

Regjeringens forslag til ny Markalov er på høring med høringsfrist 15. nov. Det er en drakamp om grenser og restriksjonsnivå, men vi ser mulighetene for et løft for hele Markasaken. Vår nyhetstjeneste gir oppdaterte nyheter om arbeidet med markalov.

Les høringsbrevet på Miljøverndepartementets (MDs) nettsider.
Følg temaet på MDs nettsider.
Les NOAs krav til den nye loven på oslomarka.no.
NOA har også utfordret finansministeren om temaet.
Se et foredrag av NOAs Gjermund Andersen, holdt i kontaktforum for lovarbeidet i januar 2007.