Høring turvei Vestmarka. planID 2019008, arkivsakID 19/2783 I

Naturvernforbundet i Bærum  ber igjen om at prosjektet stoppes. Les høringsuttalelsen her.