Høringssvar og uttalelser (2019)

Her finner du innspill og kommentarer som handler om naturvern i våre nærområder. Er det noe du savner eller ønsker at vi skal se på, ta kontakt med oss på e-post nordrefollo@naturvernforbundet.no

Høringsinnspill kommuneplan Nordre Follo 2019-2030

Forslag til kommunen om tiltak som kan bedre biologisk mangfold

Detaljregulering Kantorbekken Terasse 

Høringssvar planprogram/områderegulering på Nedre Ekornrud

Protest mot hogst ved Kolbotnvannet