Høringsutkast Kommuneplanens arealdel

Naturvernforbundet Oslo Vest har laget et høringsutkast til kommuneplanens arealdel. Har du kommentarer eller innspill send dette til oss innen 22.12.2023 kl. 12:00 – murphycolin11@gmail.com

Forside av dokument ny arealplan for OsloOslo kommune

Naturvernforbundet Oslo Vest (bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner) har utarbeidet et høringsutkast til forslag til ny arealplan for Oslo. Vi vil gjerne ha kommentarer og innspill til planen og til vårt høringsutkast innen 22.12.2023 kl.12:00. Send til: murphycolin11@gmail.com

Hilsen Colin Murphy, styreleder, lokallaget Naturvernforbundet Oslo Vest