Høringsuttalelse angående Fornebu, del av område 15, Storøykilen sjøflyhavn

Bærum Natur- og Friluftsråd og Naturvernforbundet i Bærum har sendt felles høringsuttalelse angående denne saken. Uttalelsen kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2015.01.20.