Høringsuttalelse – Ankerveien201 ref. Plan ID 2018015

Høringsuttalelse til Fossum gård, Ankerveien 201 – planID 2018015

Naturvernforbundet i Bærum har tidligere, i august 2018, uttalt seg om denne reguleringsplanen og vi ønsker nå, etter planutvalgets behandling av saken i november 2019, å gi en ytterligere uttalelse. Les vår uttalelse HER.