Høringsuttalelse for kommunedelplan for idrett og friluftsliv