Høringsuttalelse om båndtvang (2020)

Vi er i all hovedsak enig med Nordre Follo kommune når det gjelder utkast til ny forskrift om ekstraordinær båndtvang.

Høringsuttalelse – Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Nordre Follo Kommune – ref 20/35095

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til brev av 6.november 2020 angående forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i Nordre Follo kommune.

NiNF er enige i at forskriften bidrar til å beskytte dyrelivet i kommunen mot unødige lidelser og at dette bidrar til å bevare det biologiske mangfoldet i kommunen. NiNF er glad for at kommunen tar et tidlig initiativ for å videreføre de to tidligere kommunenes forskrifter i en ny, kommunal forskrift. Dette vil gjøre det lettere raskt å kunne innføre ekstraordinær båndtvang til vinteren dersom det skulle vise seg å være nødvendig.

NiNF vil uttrykke sin anerkjennelse for det arbeide de to tidligere kommunene har utført når det gjelder søk og avlivning av sykt eller skadet vilt, og håper at dette viktige arbeidet blir videreført med samme kvalitet.

Vennlig hilsen

Bjørn Gunnar Ganger
Naturvernforbundet i Nordre Follo