Høringsuttalelse om eventuell fremtidig nasjonalpark i Østmarka

Styret i Naturvernfarbundet i Lørenskog anser opprettelse av en nasjanalpark i Østmarka som et meget viktig og riktig ledd i ansvarlig lolkal og nasjonal miljøpolitikk, og vil støtte alt arbeid som har dette som mål.