Høringsuttalelse Skoglyfjell (Heksebergfjellet)

Vi har sendt uttalelse til planer om utvidelse av en reguleringsplan ved det som kalles Skoglyfjell på  Heksebergfjellet. Planene har vekket stor lokal motstand, inkludert en aktiv aksjonsgruppe som jobber for å hindre nedbygging av nærnaturen.  En del av området som er foreslått utbygd, er i dag et gammelt hytteområde preget av forsøpling og svært forfalne hytter.