Høringsuttalelse til endring av grensene til Kolsås-Dælivann landskapsvernområde og utvidelse av Skotta naturreservat

Naturvernforbundet i Bærum har sendt et høringsbrev til statsforvalteren i denne saken.

blomster, vann, busker, fjell i bakgrunnSunniva Schjetne

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) har sendt et høringsbrev til statsforvalteren i saken «Endring av grensene til Kolsås-Dælivann landskapsvernområde i forbindelse med etablering av nytt drikkevannsmagasin og etablering av erstatningsareal gjennom utvidelse av Skotta naturreservat».

NiB har tidligere argumentert for at et nytt drikkevannsmagasin må etableres innenfor området til alpinbakken. Dette området er allerede ødelagt som naturområde og vil ikke medføre ytterligere inngrep i natur. Når ikke denne lokaliseringen tas med videre i vurderingen, velger vi å avstå fra å kommentere på de to alternativene som foreligger.

Når det gjelder utvidelsen av Skotta naturreservat er vi selvsagt positive til dette. Vi stiller oss imidlertid undrende til at utvidelsen kun gjelder deler av Bærum kommune sin eiendom gbnr. 1/507. Vi mener at utvidelsen også må innbefatte den vestre delen av gbnr. 23/3 (Godthaab Helse og Rehabilitering). Her er det registrert Frisk kalkedellauvskog i NiN registrering.

Les hele brevet her