Høringsuttalelse til endringsforslag fra Bærum Skiklubb til kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka

Bærum kommune

Områdeutvikling

1304 Sandvika

post@baerum.kommune.no                                                 

Deres ref.: 14/95027/SAG

                                                                                                          Bekkestua, 13.06.2014

Høringsuttalelse til endringsforslag fra Bærum Skiklubb til kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka

Når det gjelder opparbeidelse av ny barnebakke og ny barneheis i nedre delen av Kirkerudbakken mot vest, så mener vi at det må bli opp til nabobebyggelsen der å kommentere disse tiltakene. Derimot har vi dette å bemerke til ønsket om å etablere en såkalt skogsløype i øvre delen av bakken mot øst:

Vi må forutsette at skogsløypen skal maskinprepareres. Dette betyr inngrep i naturen, ja kanskje til og med terrenginngrep. Området ligger innenfor grensen for kommunedelplanen for Tanumplatået og Hornimarka og formålet med planen er som kjent å bevare områdenes kulturminner, kulturmiljøer og naturverdier. Hvis kommunedelplanen skal noen mening, må derfor ethvert nytt tiltak som går utover disse verdiene avvises. Vi går derfor imot at skogsløypen etableres.

Et annet argument som taler imot en skogsløype i angjeldende område er at det høyst sannsynlig finnes kulturminner der. Ikke under noen omstendigheter må derfor godkjennes en skiløype før området er undersøkt av fylkeskommunens arkeologer.

Vennlig hilsen

for Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum (sign.)

styremedlem   

Oppdatert 2014.06.27.