Høringsuttalelse til forslag om endring i lokal forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken støtter forslaget om å utvide 5-knops sonen fra 150 meter til 200 meter fra land. Vi støtter også at «smutthull» i 200-meters sonen bør tettes, og at fartsgrensa bør være 5 knop i hele området.