Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan av Bekkestua Sør. PlanID 2016009

Naturvernforbundet mener at hele eller deler av området må reguleres til offentlig friområde og deretter erverves av kommunen. Les hele høringuttalelse her.