Høringsuttalelse til Fylkesmannens forslag om 8 nye naturreservater i Oslomarka

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

fmoapostmottak@fylkesmannen.no                                                                                                                                                                                     Bærum 13.6.14

Åtte områder i Oslomarka foreslås som naturreservat

Naturvernforbundet i Bærum støtter tiltaket  å  opprette de to verneområdene i Bærum: Ringsås og Garlaushøgda.

Når det gjelder forslag til verneplan for Ringsås, har vi en kommentar til paragraf 3, første punkt, som omhandler vegetasjon. Vi er kjent med at planten kjempebjørnekjeks sprer seg i området, og  også naboreservatet Trollmyr. Denne planten  er  en stor skadeplante med hurtig spredning og bør unntas i vernebestemmelsene. Denne passusen kan passelig tas inn i  verneforslagets paragraf 9 hvor  formålet  med vernet er omtalt.

Når det gjelder forslag til verneplan for Garlaushøgda, er vi tilfreds med de strenge begrensingene verneplanen setter, men vi mener dog  at enkelte trær  (noen få) som hindrer utsikten kan felles, fordi utsikten herifra er formidabel.

Vi minner om at vi i skrift og tale  har ivret for at fler områder kan vernes, se f.eks nylig  kronikk i Asker og Bærum Budstikke  om emnet, så vi håper at flere områder blir foreslått  vernet ved en senere anledning.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)

Leder

Oppdatert 2014.06.27.