Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener at temaplan for naturmangfold burde vært ferdig før arealdelen rulleres. Vi mener også at det er foreslått langt flere boliger enn befolkningsveksten tilsier.