Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel

Naturvernforbundet i Asker mener man må begrense boligbyggingen og befolkningsveksten. Vi mener også at må gjenbruke areal, i sted for å legge ut ubebygde områder til utbygging