Høringsuttalelse til Økriveien 60, detaljregulering, kjettingplass/kontrollplass for E16

Bærum kommune

1304 Sandvika

post@baerum-kommune.no

Deres ref:

12/23393 Plan ID 2012018                                                               Bærum 26.10.2014

Økriveien 60, detaljregulering, Kjettingplass/kontrollplass for E16.

Det ble i E16-planleggingen lagt vekt på at dette  arealet skulle forbli dyrket mark. Naturvernforbundet i Bærum behandlet saken på sitt styremøte 22.10.14, og vi vil be om at man forkaster forslaget ved Økriveien 60,  av jordvernhensyn, og i stedet ser nøye på om andre forslag som kan være mulige. Vi kjenner til at Skui Vel har et interessant forslag som ligger nærmest mulig der  bakkene  starter, dvs. i fjellskjæringen ca. 300 m  foran broa over Kjaglidalen. Ved å fjerne fjellmasser vil det oppstå en plass som kan brukes, og forholdet at lastebilene trenger akselerasjon foran bakkene, kunne løses ved at utkjøringen  foregår i en liten nedoverbakke.

I Skui vel sitt forslag er det inntegnet en 200*25 meter stor plass her.

I den planlagte videreføringen av E16 med tunnelinnslag etter Kjaglidalen vil man gjøre små justeringer, men det vil lett la seg løse selv med kjetting/kontrollplass på dette stedet.

Mvh

Bjørn Kåre Salvesen (sign)

Styreleder i Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2014.10.24.