Høringsuttalelse til planprogram – detaljregulering av gjenvinningsanlegg på Brenna (kommunens ref. Plan ID 201902)

Etablering av gjenvinningsanlegg på Brenna er et irreversibelt inngrep i sårbar natur. Bl.a. med utgangspunkt i de orienteringene som ble gitt på informasjons- og medvirkningsmøtet på Skui 11. mars, er Naturvernforbundet i Bærum i sterk tvil om behovet for dette anlegget. Vi mener at alternativer til etablering av gjenvinningsanlegg på Brenna ikke er tilstrekkelig vurdert. Vi vil komme tilbake til dette når forslaget til reguleringsplan kommer på høring. Les hele høringuttalelse her.