Høringsuttalelse til reguleringsplan for Hurum pukkverk

NiHR mener at planforslaget, med omfattende utvidelser i sør og vest, vil medføre negative konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv.