Høringsuttalelse til Strølager i Økriveien gbnr. 77/345 og 203/18 – detaljregulering. Arkivsak 20/21608

Naturvernforbundet i Bærum har forståelse for at Bærum kommune vil flytte sitt strålager fra
den nåværende plasseringen ved Lomma, rett nedenfor Brynsveien. Når det gjelder den
foreslåtte nye lokaliseringen av strålageret, så har vi noen synspunkter på dette. Les vår hele høringsuttalelsen her.