Høringsuttalelse: Utvidelse av Eine naturreservat

Naturvernforbundet i Bærum stiller seg positiv til den utvidelsen som er foreslått av Statsforvalteren i Oslo og Viken, og viser til begrunnelsen som er gitt gjennom Miljødirektoratets Naturbase faktaark.

Les om den foreslåtte utvidelsen her.

Les hele merknaden her

Stien som fører fra begyggelsen på Rykkinn, opp mot den foreslåtte utvidelsen av Eine naturreservat.Halvor Igesund
Sti fra Rykkinn opp mot Eineåsen