Høringsuttalelse veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lørenskog sentralområde

Naturvernforbundet synes det er positivt at det er utarbeidet en VPOR for sentraleområdet i Lørenskog. Planen er oversiktlig med gode kart og illustrasjoner.

Les hele høringsuttalelsen her