Hva med et medlemskap i Naturverforbundet? – publisert i Budstikka, 3. januar 2012

Budstikka gir i sin leder 21. desember honnør til Skiforeningen og dens støttespillere for velpreparerte løyper og annen tilrettelegging for friluftsliv i marka. Lederen avslutter med anmodning om at alle brukere av marka vurderer et medlemskap i Skiforeningen, og gir dermed foreningen velfortjent drahjelp.

Vi er enig i at Skiforeningen, som er en halvt ideell, halvt kommersiell organisasjon, gjør en formidabel innsats for å få folk opp av godstolen og ut i marka med dens naturopplevelser og muligheter for fysisk utfoldelse. Skiforeningen fortjener derfor nye medlemmer i tillegg til sin allerede store medlemsmasse.

Men det finnes også andre foreninger som bør få en klapp på skulderen; Det er de ideelle naturvernorganisasjonene som gjennom årene har slått ring om marka og som har kjempet og fremdeles kjemper for at natur- og kulturverdiene der skal bevares uten å bli fragmentert og forringet. Det var naturvernorganisasjonene som stod i bresjen for å få en lov som sikret Marka et varig vern. Kunne også vi bli belønnet med medlemskap?

Naturvernforbundet i Bærum
Bjørg Petra Brekke
leder  

Oppdatert 2012.01.21.