Ikke ryk, reis!

Vi trenger flere klimatiltak som gir oss et grønnere Oslo og Akershus. Derfor sier et samlet årsmøte i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus: Ikke ta fra oss Reis-billetten!

Reis er en ordning som gir rabatt på enkeltbilletter i Oslo og Akershus jo flere billetter du kjøper. Med full rabatt kan man i Oslo kjøpe en enkeltbillett for 24 kroner istedenfor 40 kroner. Ordningen har vært en braksuksess, både blant reisende og for å kutte klimagassutslipp. Likevel foreslår posisjonen å kutte billetten fra og med april i Akershus og september i Oslo.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus mener vi trenger flere miljøtiltak, ikke færre, og at den populære Reis-billetten må bestå. For å nå klimamålene må vi redusere biltrafikken og få flere til å reise kollektivt. Den nye Reis-billetten fra Ruter har vært et effektivt tiltak for å få flere til å la bilen stå og heller reise med trikk, buss og bane.

Reis-billetten er også et godt alternativ for å treffe de som ikke reiser ofte nok til at det lønner seg med månedskort. Dette er folk som bare reiser et par ganger i uka, og som trenger mer fleksibilitet. Dette er en stor gruppe reisende, og Ruter mener at om lag 1 av 3 reisende befinner seg i denne gruppen etter pandemien.


Derfor er det uforståelig at politikerne i Oslo og Akershus nå foreslår å kutte rabattordningen kun et år etter at den ble innført, på tross av gode resultater. Vi trenger mange flere miljøtiltak for å nå klimamålene våre. Ved å kutte Reis-billetten går politikerne baklengs inn i framtida, ved å kutte et klimatiltak som virkelig fungerer.

Tall fra de første månedene viser at Reis førte til over 1 million flere billetter solgt, en økning på 6 prosent. Reis har også ført til at færre sniker. Naturvernforbundet har også et flertall med seg på laget når vi mener at Reis-billetten må bestå. 6 av 10 sier de er fornøyde med Reis og flertallet av de som er misfornøyde, oppgir at de er misfornøyde fordi rabatten er for lav. Ifølge en rapport fra TØI ser man også at økte rabatter på enkeltbilletter kan gi enda større utslippskutt fordi enda flere da lar bilen stå. Reis-billetten burde heller satses mer på enn å ryke og reise.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har sympati for at det er et ønske lokalt om å redusere prisen på månedskort, og det er også et tiltak vi kan stille oss bak. Men når forskerne er tydelige på at det er rabatter på enkeltbilletter som gir størst klimaeffekt, kan ikke reduserte månedskortpriser skje på bekostning av enkeltbillettene.

Vi trenger flere klimatiltak som gir oss et grønnere Oslo og Akershus. Derfor sier et samlet årsmøte i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus: Ikke ta fra oss Reis-billetten!