Innspill – Planstrategi for Bærum 2024 – 2027

Naturvernforbundet i Bærum ønsker å gi noen innspill til forslaget til planstrategi, som etter planen skal vedtas av Kommunestyret 19. juni.

Bred involvering av og samarbeid med alle parter i kommunen bidrar til å forankre planer og utviklingsbehov. Vi synes derfor det er synd at forslag til planstrategi ikke er lagt ut på en normal høring, slik mange andre kommuner i Akershus har valgt å gjøre.

Les hele høringsuttalelsen her.