Innspill til Bærum Venstres program 2023-2027

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) viser til invitasjon til å gi innspill til Venstres program.

Innspill til Bærum Venstres program 2023-2027

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) viser til invitasjon til å gi innspill til Venstres program.

Vi er bedt om en enkel punktvis prioritert liste.

Se våre innspill her