Innspill til Bryn skole detaljregulering

Naturvernforbundet ber om at naturverdier ivaretas i forbindelse med detaljregulering av Bryn skole og flerbrukshall.

Vi er spesielt opptatt av at den foreslåtte utvidelsen av sykkelklubben ikke medfører ødeleggelse av mer natur.

Naturvernforbundet i Bærum ber om at naturverdier ivaretas ved reguleringsplan for Bryn skole og flerbrukshall.

Les om reguleringsplanen her.

Les Naturvernforbundets innspill her.

Gang og sykkelsti mellom Bærum sykkelklubb og LommaHalvor Igesund
Gang og sykkel-sti mellom Lomma og Bryn skole. Bærum sykkelklubb bak og til høyre i bildet.